Uppsala Bugg & Swing Society styrelse 2021 består av följande personer:

Vill du nå styrelsen? Maila oss på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ordförande

Vice Ordförande

Kassör

Mikael_Osterberg

Benjamin Osterlund

Johan Larsson

Mikael Österberg

Benjamin Österlund

Johan Larsson

 

 

 

Sekreterare/Ledamot

Ledamot

Ledamot

Alrik blom

Stefan Eriksson

Helena Karlsson

Alrik Blom

Stefan Eriksson

Helena Karlsson

 

 

 

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mikael Karlström

Jennie Liljegren

Matilda Lindgren

Mikael Karlström

Jennie Liljeborn

Matilda Lindgren

Suppleant

Suppleant


Joakim Larsson

Harald Ponder

Joakim Larsson