Uppsala Bugg & Swing Society styrelse 2019 består av följande personer:

Vill du nå styrelsen? Maila oss på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ordförande

Vice Ordförande

Kassör

Mikael_Osterberg

Jennie Liljegren

Benjamin Osterlund

Mikael Österberg

Jennie Liljeborn

Benjamin Österlund

 

 

 

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Eric Ekman

Alf Aberg

Lena Gaveby

Eric Ekman

Alf Åberg

Lena Magnusson

 

 

 

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mikael Karlström Johan Larsson Matilda Lindgren

Mikael Karlström

Johan Larsson

Matilda Lindgren

 

 

 

Sekreterare/Suppleant

Suppleant

 

Annika Pettersson Musse Westerlund

 

Annika Pettersson

Musse Westerlund